برنامه نویسی و علوم رایانه

زنان برنده میدان مبارزه با کرونا

ان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند بنابراین 50 درصد از پتانسیل جهان را در اختیار دارند که اگر از این ظرفیت به درستی استفاده گردد بسیاری از مسائل مالی، سلامت و... در جهان حل می گردد.

13 فروردین 1400

دوره های co op در کانادا

امروزه کشور کانادا جزء مقاصدی است که متقاضیان زیادی را جهت مهاجرت به خود جذب می نماید؛ از جمله مهاجرت تحصیلی. از سوی دیگر تامین هزینه های تحصیل و زندگی در کانادا برای بسیاری از دانشجویان تبدیل به یک دغدغه مهم شده است و به همین دلیل بیشتر افراد می خواهند...

8 آبان 1399

وزیر امور سیاسی-امنیتی اندونزی هدف حمله با چاقو نهاده شد

به گزارش خبرنگاران به نقل از اسپوتنیک، ویرانتو، وزیر ارشد هماهنگی امور سیاسی، امنیتی و حقوقی اندونزی صبح امروز پنج شنبه در یکی از شهرهای جزیره جاوا هدف حمله با چاقو نهاده شد.

28 مهر 1398