تعبیر خواب خشم و عصبانیت

به گزارش عاشقان علم الکترونیک، با تعبیر خواب خشم و عصبانیت، تعبیر خواب عصبانیت پدر و مادر، تعبیر خواب عصبانیت معشوق، تعبیر خواب خشمگین شدن از دیگران و... همراه ما باشید.

تعبیر خواب خشم و عصبانیت

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ تور کانادا بیشتر بدانید.

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - ابراهیم کرمانی بیان می کند که اگر فردی در خواب ببیند که پدر و مادرش از دست او خشمگین و با عصبانی هستند نشانه آن است که از مرتبه و مقام خود افول خواهد کرد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب خشم و عصبانیت

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث می کنید و او را نمی شناسید و این درگیری منجر به عصبانیت و بگو مگو شود از دست خویشاوندان و اعضای فامیل تکدر و آزردگی پیدا می کنید که بعد به صلح و دوستی می انجامد.

لوک اویتنهاو: عصبانی شدن: سوء تفاهم در خانواده

تعبیر خواب خشم دریافت

محمدبن سیرین گوید:

  • اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر و نیکویی او کند.

  • اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود.

تعبیر خواب عصبانیت پدر و مادر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و مادر بر وی خشم دریافتد، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.

تعبیر خواب عصبانیت و خشمگین شدن از دیگران

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می کنید و اشیاء را به سویی پرت می کنید، علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد.

  • اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده اند، علامت آن است که با اوضاع نامساعد کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب عصبانیت معشوق

آنلی بیتون: اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند، علامت آن است که در امور عاشقانه با سوء تفاهمی روبرو خواهد شد.

لوک اویتنهاو می گوید: عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید: عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری

تعبیر خواب عصبانی شدن از دوست

لوک اویتنهاو: از دست یک دوست عصبانی بودن: یک دوست خوب

تعبیر دیدن عصبانیت همسایگان در خواب

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید همسایه های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می رسند، نشانه آن است که درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد.

منبع: setare.com
انتشار: 19 تیر 1400 بروزرسانی: 19 تیر 1400 گردآورنده: lov-e.ir شناسه مطلب: 1555

به "تعبیر خواب خشم و عصبانیت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب خشم و عصبانیت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید