نگاهی به فیلم انگل (Parasite) برنده نخل طلای کن؛ تصادم دو طبقه

به گزارش عاشقان علم الکترونیک، انگل اثر پر سر و صدای بونگ جون هو، فیلمساز کره ای است که در جشنواره کن عملکرد موفقی داشت و توانست جایزه نخل طلا را برای عواملش به ارمغان بیاورد. فیلم از بسیاری جهات شباهت زیادی به بهترین فیلم جشنواره کن سال گذشته یعنی دزدان فروشگاه اثر هیروکازو کورئیدا دارد. دزدان فروشگاه داستان خانواده ای ژاپنی را روایت می کرد که در فقر شدیدی به سر می بردند و در نتیجه با دزدی کردن از مغازه های مختلف روزگار خود را می گذراندند. در انگل این خانواده تبدیل به خانواده ای کره ای شده اند که از لحاظ خانه و زندگی و وضعیت اقتصادی شباهت عجیبی به خانواده فیلم کورئیدا دارند، هر چند این بار عمل بزهکارانه نه دزدی بلکه جعل هویت است. حتی لحن فیلم که با کمدی شروع می گردد و به سمت تراژدی پیش می رود و دغدغه های فیلمساز نیز نزدیکی شدیدی با دزدان فروشگاه دارد. و جالب این که هر دو فیلم عنوان بهترین فیلم جشنواره کن را یدک می کشند. گویا رویکرد کن در یکی دو سال اخیر توجه به سینمای آسیا باشد، خصوصا فیلم هایی که بحث اختلاف طبقاتی و فقر را مطرح نمایند. در این میان به نظر می رسد که فیلمسازان اهل آسیای شرق این موضوع را بهتر از هر کس دیگر متوجه شده باشند.

نگاهی به فیلم انگل (Parasite) برنده نخل طلای کن؛ تصادم دو طبقه

فیلم داستان زندگی یک خانواده چهار نفره شامل پدر، مادر، خواهر و برادر است که از فقر و بی پولی رنج می برند و به شغل درست کردن جعبه پیتزا برای رستوران مشغول هستند. وضعیت آن ها به قدری اسفناک است که از وایفای همسایه استفاده می نمایند و همیشه دغدغه غذا دارند. کی وو (چوی وو -شیک) پسر خانواده، با پیشنهاد یکی از دوستانش روبرو می شود که از او می خواهد تا معلم خصوصی دختر شخصی پولدار به نام آقای پارک (لی سون جیون) برای تدریس زبان انگلیسی شود. از آن جایی که کی وو به دانشگاه نرفته است و مدرک ندارد، با جعل سند به یاری خواهرش کی جئونگ (پارک سو-دام) در خانه آقای پارک مشغول به پارک می شود. آرام آرام و با ترفند هایی خاص، هر چهار نفر اعضای خانواده راه خود را به خانه باز می نمایند و هر یک صندلی خاصی را در امور خانه بر عهده می گیرند.

در اولین روبروه با انگل چیزی که بیش از هر چیز نمایان است، تم اصلی آن است. انگل فیلمی با موضوع اختلاف طبقاتی و خشم حاصل از آن است. فیلم با کنار هم قرار دادن دو نوع مختلف زندگی سعی بر نشان دادن تفاوت های بنیادین بین آن ها دارد. تفاوت هایی ناراحت نماینده که با نمایش آن ها فیلمساز سعی می نماید تا از مقوله فقر تقدس زدایی کند. این امر گاهی با نشان دادن مستقیم تفاوت ها اتفاق می افتد و گاه در روبروه مختلف دو خانواده نسبت به مسئله ای یکسان نمود پیدا می نماید. برای مثال در فیلم این تقابل رویکرد در مقوله باران اتفاق می افتد. برای خانواده پولدار، باران فرصتی برای تفریح و نوید دهنده روزی دل انگیز است. از سوی دیگر همین باران می تواند عاملی تهدید نماینده برای زندگی خانواده فقیر باشد. این رویکرد قرینه پردازانه در سکانس های دیگری نیز به چشم می خورد. برای مثال در جایی از فیلم آقای پارک به همراه خانواده اش به پیک نیک می روند. خانواده فقیر از همین فرصت استفاده می نمایند تا شبی خوش را در خانه خالی آن ها داشته باشند. در اینجا فیلمساز نماهایی از شور و شوق آن ها در روبروه با این محیط جدید را نمایش می دهد. در ادامه اما قرینه این سکانس آن جایی وجود دارد که با پیچشی عجیب در داستان، شب باشکوه و آرام آن ها تبدیل به آن شنا کردن پر افت و خیز در آب باران می شود و تقابل آرامش/عذاب در دو سکانس به تصویر کشیده می شود.

به طور کلی واژه انگل به موجودی اطلاق می شود که در بدن موجود زنده دیگری به زیست خود ادامه می دهد و از آن تغذیه می نماید. همین مسئله تغذیه و غذا تبدیل به یکی از مسائل مهم فیلم می شود. غذا در این فیلم به شکل عنصری اساسی برای بیان تفاوت ها از یک سو و انگیزه ای برای پیشبرد درام از سوی دیگر استفاده می شود. انگل های فیلم که در زیرزمین و یا اطراف خانواده بورژوای داستان زندگی می نمایند و از یخچال آن ها تغذیه می نمایند، در تمام طول فیلم دغدغه غذا دارند. در ابتدای فیلم جایی که دوست کی وو برایش سنگی عجیب را می آورد، مادر خانواده زیر لب می گوید: نمی توانست غذا بیاورد؟ و یا در جایی که به رستوران می روند، پدر خانواده مرتب به کی وو می گوید که تا زمانی که اینجا هستند و غذا سلف سرویس است زیاد بخورد. اما در روبروه خانواده پارک با غذا تفاوت ها بیشتر و بیشتر نمایان می شوند. هنگامی که همسر پارک نودل سرخ شده با سس بادام زمینی را که مادر فقیر کی وو تهیه نموده می خورد و یا وقتی که در آن مهمانی خاتمهی غذاهای لوکس و مجلل به میان افراد شاد و رنگارنگ پولدار برده می شود می بینیم که همانند باران، غذا هم می تواند برای یک خانواده عامل خوشی و تفریح و برای دیگری عامل دغدغه و استرس باشد.

اما فیلم تغییر لحنی اساسی را در پیرنگ خود می بیند که فیلم را از حال و هوای کمدی نیمه اول به سوی تراژدی در نیمه دوم می برد. در واقع از جایی که شب خوش خانواده فقیر نیمه تمام می ماند فیلم دیگر به لحن قبلی خود باز نمی شود و فضایی بعضا پر تعلیق از سوی فیلمساز به اثر تحمیل می شود. هر قدر نیمه اول فیلم با مسئله فقر، سادگی خانواده پولدار، زندگی بورژوایی در مقابل زندگی کارگری و مسائلی از این دست شوخی می نماید، در نیمه دوم فیلمساز لحنی جدی به خود می گیرد و همین مسئله نیز داستان را به سمت خاتمهی نه چندان درخور فیلم می برد. فیلم می توانست با حفظ کردن لحن پیشین خود انسجامش را حفظ کند اما فیلمساز طی اقدامی ریسکی یکپارچگی فیلم را در جهت رسیدن به خاتمه دلخواهش قربانی می نماید. باید آنالیز کرد که چه عواملی خاتمه عجیب و اصطلاحا حمام خونوارانه فیلم را رقم می زنند.

درست است که از ابتدای فیلم رفتار پارک و عوامل دیگر آرام آرام جمع و در نهایت سبب حادثه خاتمهی فیلم می شود اما به نظر می رسد مهم ترین عامل بو است. در چند جای فیلم پارک از بوی پدر خانواده فقیر اظهار شکایت می نماید. در یکی از تلخ ترین لحظات فیلم پارک که نمی داند پدرخانواده و فرزاندانش صدای او را می شنوند در دیالوگی شرم آور به همسرش از بوی پدر خانواده می گوید و در ادامه نیز آن را مانند بوی مردم در مترو می داند. نگاه بالا به پایینی که پارک به عنوان شمایلی از قشر سرمایه دار به مردم فرودست دارد، تا لحظه آخر فیلم نیز همراه است. در اواخر فیلم جایی که پارک برای رساندن فرزندش - که بر عکس افراد زخمی دیگر فقط غش نموده - کلید ماشین را از پدر می خواهد، باز هم مسئله بو - البته در برخورد با فردی دیگر - مطرح می شود. سوال این جاست که آیا در آن شرایط دلهره آور و وحشتناک این واکنش از سوی پارک منطقی است؟ واقعا چه انسانی ممکن است در یکی از حساس ترین لحظات عمرش با آن آرامش آغاز به صحبت با قاتل کند و در هنگام برداشتن کلید اینطور احمقانه رفتار کند؟ به نظر می رسد فیلمساز احتیاج به اتفاق تراژیک خاتمهی داشته اما نتوانسته در طول فیلم دلایل منطقی برای آن را بگنجاند. حتی در شمایلی که از پدر در طول فیلم نشان داده می شود و در پرداخت شخصیت او، انجام چنین کاری هرگز باورپذیر نیست. پس فیلمساز برای رسیدن به مقصودش سه چیز را زیر پا می گذارد؛ علت و معلولی واقعه، باورپذیری انجام عمل از سوی پدر و منطق آقای پارک در هنگام روبروه با شرایط.

اما بونگ جون هو در بحث کارگردانی بسیار چیره دستانه عمل می نماید. او از تمهید های بصری زیادی برای ترجمان فیلمنامه خود به اثر سینمایی استفاده می نماید و اکثر این تمهیدها نیز کارکرد مناسبی دارند. یکی از موتیف هایی که در کارگردانی فیلم به چشم می خورد استفاده از تکنیک اسلوموشن برای لحظات حساس و کلیدی فیلمنامه است. برای مثال زمانی که شخصیت ها در تکاپوی عملی کردن یک توطئه علیه خدمت کار خانه آقای پارک هستند و یا در صحنه کلیدی آخر فیلم، بونگ جون هو با اسلوموشن حالتی اسطوره ای به پرسوناژهای فیلمش می بخشد. تمهید دیگر فیلمساز استفاده از عنصر تعلیق در یکی از لوکیشن های مهم فیلم یعنی راهروی باریک و نمور به سمت زیرزمین است. این راهرو که به نوعی می توان آن را محل رشد و نمو انگل ها دانست، با کار درست دوربین لحظات استرس آوری را برای مخاطب خلق می نماید. از آن جایی که راهرو تو در تو طراحی شده، فیلمساز با هوشمندی دوربین خود را جایی قرار می دهد که پشت پیچ ها معلوم نباشد و معین نشود در گوشه بعدی چه چیزی انتظار شخصیت ها را می کشد.

در بحث کارگردانی دوست دارم به یکی از درخشان ترین سکانس های فیلم یعنی سکانس باران اشاره کنم. لحظه ای کم نظیر در فیلم وجود دارد که فیلمساز هوشمندانه از تدوین موازی در آن استفاده می نماید. به صورت موازی صحنه هایی از کوشش های خانواده فقیر برای نجات وسایلشان از باران به همراه کوشش های خدمتکار و شوهرش در زیرزمین در هم تنیده می شوند. همزمان که در یک سمت کی جئونگ سعی می نماید دستشویی خانه که آب از آن بالا می زند را کنترل کند، در جای دیگر خدمتکار در حال استفراغ در دستشویی مانند همان دستشویی است. خدمتکار در همین بین آرام آرام تسلیم مرگ می شود و تصویر دوباره به کی جئونگ قطع می شود که دیگر دست از کوشش برداشته است. او سیگاری بر می دارد روی دستشویی می نشیند و در حالی که اطرافش آشوبی عجیب به پا شده مشغول کشیدن آن می شود. دوربین بونگ جون هو در این صجنه، نمایی ثابت از کی جئونگ می گیرد که با آرامشی عجیب دست از تقلا برداشته و انگار از درون همه چیز را رها نموده است.

تقریبا همه بازیگران فیلم بازی های یک دست و اندازه ای را ارائه می دهند. اما یکی از بهترین هنرنمایی ها مربوط به سونگ کانگ-هو در نقش پدر خانواده است. بازی ای به شدت باورپذیر که سبب می شود تا تاثیر اتفاقات فیلمنامه در نقش آفرینی او مشاهده شود. برای مثال فردای شب باران پدر را می بینیم که چقدر در هم فرو رفته است. شنیدن حرف های آقای پارک و بدتر از آن نابود شدن خانه و وسایلشان در اثر باران سبب می شود تا از آن شب به بعد رفتار پدر کاملا عوض شود. پارک سو دام نیز خصوصا در لحظاتی که از هیبت دختر خانواده به شمایل معلم هنر جدی در می آید بازی بسیار دلنشینی را از خود ارائه می دهد.

در خاتمه باید گفت انگل تجربه ای نسبتا پیروز از یک سینمای قصه گو، جدی و چفت و بست دار است که اگر ایراد های فیلمنامه، تغییر لحن و خاتمه نه چندان درست آن نبود، می توانست تبدیل به یکی از شاهکارهای ناب سینمای آسیا شود.

منبع: دیجیکالا مگ
انتشار: 17 شهریور 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: lov-e.ir شناسه مطلب: 170

به "نگاهی به فیلم انگل (Parasite) برنده نخل طلای کن؛ تصادم دو طبقه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نگاهی به فیلم انگل (Parasite) برنده نخل طلای کن؛ تصادم دو طبقه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید