درباره تماس با عاشقان علم الکترونیک

با مجله عاشقان علم الکترونیک همراه باشید. بچه های مهندسی برق و الکترونیک کنار هم جمع شده اند تا در مورد میکروکنترل ها، هوش مصنوعی، دیتا ماینینگ، بیگ دیتا، یادگیری ماشین به شما آموزشهایی دهند.